Zaměření a kontrolní měření skutečného provedení stavebního objetku

Kvalitativní podmínky

  • ČSN 73 2150 Kontrola měření geometrických parametrů.
  • ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti.
  • ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti 

  • Doklad o předání kontrolního měření nebo zaměření stavebního objektu (dohodnutých částí).
  • Disk s grafickým souborem.