Vytyčovací síť

Kvalitativní podmínky

  • ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky.
  • ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Technická zpráva.
  • Seznam souřadnic a přehled bodů vytyčovací sítě.
  • Geodetické údaje.
  • Doklad o předání bodů.