Vytyčení stavebního projektu

Kvalitativní podmínky

  • ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky.
  • ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky.
  • ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádní koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Vytyčené body.
  • Vytyčovací protokol s náležitostmi a technické zpr. potvrzením o předání.