Vytyčení hranic pozemků

Kvalitativní podmínky

  • Vyhláška 26/2007 Sb. v platném znění

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  •  Vytyčovací náčrt hranice pozemku
  • Protokol o vytyčení hranic pozemku
  • Trvalé vytyčení lomových bodů hranice