Účelové mapy velkých měřítek

Kvalitativní podmínky

  • ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.
  • ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek.
  • Kreslení a značky.
  • Směrnice ČÚGK č. 300/84 o účelových mapách velkých měřítek a směrnice pro vyhotovení jednotlivých map základního významu.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Technická zpráva.
  • Grafická, číselná nebo digitální mapa.
  • Zákres hranic pozemků dle stavu mapy KN do originálu polohopisu.
  • Zákres podzemních sítí dle vyjádření jejich správců.