Naše služby

Nabízíme veškeré práce nejen v oblasti inženýrské geodézii, ale i v oblasti katastru nemovitostí.

V oblasti inženýrské geodezie zajišťujeme geodetický servis na stavbách nejrůznějšího charakteru. A to již od přípravy staveb, přes jejich vlastní realizaci až po zaměření realizovaných staveb. Zajišťujeme geodetické práce i při realizaci liniových dopravních staveb, jako jsou železnice nebo silnice. V této oblasti patříme k největším a nejzkušenějším poskytovatelům těchto prací v regionu.

V případě zájmu jsme připraveni Vám poradit a pomoci se všemi druhy prací v inženýrské geodézii.

V oblasti katastru nemovitostí zajišťujeme veškeré geodetické práce. Jedná se především o tvorbu geometrických plánů a vytyčování hranic nebo dělení pozemků. Našim zákazníkům pomáháme a radíme, jak postupovat při jednáních a řízeních vedených v katastru nemovitostí.

Při své práci používáme moderní měřickou techniku a vybavení, které prochází pravidelně údržbou a kalibrací.

V našem pracovním kolektivu je několik úředně oprávněných zeměměřických inženýrů oprávněných ověřovat výsledky zeměměřických činností.

Geodetické služby nabízíme především v regionu Královehradeckého a Pardubického kraje, ale v případě potřeby jsme schopni je zajistit na území celé republiky. Snažíme se vždy poskytovat co nejlepší a nejrychlejší servis za rozumnou cenu.

  • Inženýrská geodézie

    Inženýrská geodézie je část geodézie, zabývající se úkoly souvisejícími s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.

  • Katastr nemovitostí

    Práce v oblasti katastru nemovitostí spočívají především v tvorbě geometrických plánů, které jsou technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám v katastru nemovitostí a podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru nemovitostí.