Podrobná bodová pole

Kvalitativní podmínky

  • Vyhláška 26/2007 Sb. v platném znění
  • ČSN 73 0415 Geodetické body
  • ČSN 73 0416 Měřičské značky stabilizovaných bodů v geodézii
  • Instrukce pro práce v polohových bodových polích ČÚGK č. 1636/81-22
  • Instrukce pro práce ve výškových bodových polích ČÚGK č. 1637/81-22

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Technická zpráva
  • Geodetické údaje
  • Stabilizované body