Jeřábové dráhy

Kvalitativní podmínky

  • Určení prostorových vztahů jařábové dráhy.
  • Zjištění rozpětí jednotivých soukolí s mezní odchylkou.
  • Měření rozchodu 2 mm do 20 m a 1/10000 rozchodu nad 20 m.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Technická zpráva.
  • Grafické znázornění směrového a výškového průběhu kolejnic s číselnými údaji.
  • Číselné výpočty rozpětí mostu (položka 1005).