Hodinové sazby

Kvalitativní podmínky

  • Geodetické či negeodetické práce či výkony potřebné k zajištění zakázky, které nejsou obsaženy v předchozích tabulkách nebo bylo-li tak dohodnuto s objednatelem.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Provední geodetických či negeodetických prací či výkonů nutných k zajištění konkrétní geodetické, nebo kartografické zakázky.