Geometrický plán

Kvalitativní podmínky

  • Vyhláška 26/2007 Sb. v platném znění

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Geometrický plán ve třech vyhotoveních
  • Trvalé označení lomových bodů hranice