Důležité dokumenty

Společnosti holdingu se při své činnosti řídí mimo platných právních předpisů taktéž vnitřními pravidly vydanými v souladu s těmito právními předpisy. Zde bychom vás chtěli seznámit s těmi nejpodstatnějšími z nich, a to s Etickým kodexem holdingu, Všeobecnými obchodními podmínkami a Pravidly ochrany soukromí (zásadami zpracování osobních údajů).