Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu stavby

Kvalitativní podmínky

 • ČSN 01 3426 Kreslení úprav povrchů.
 • ČSN 01 3428 Kreslení schodišť a ramp.
 • ČSN 01 3429 Kreslení stropů a zavěšených podhledů.
 • ČSN 01 3430 Kreslení podlah.
 • ČSN 01 3431 Kreslení střech.
 • ČSN 01 3432 Kreslení oken, dveří a vrat.
 • ČSN 01 3433 Kreslení prostupů, výklenků a dřážek.
 • Střední chyba 1 cm v poloze i výšce vzhledem k zaměřovací síti.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

 • Technická zpráva.
 • Půdorysné řezy.
 • Příčné řezy.
 • Podélné řezy.