Ceny služeb

Naše ceny jsou smluvní a jsou kalkulovány s ohledem na požadavky zákazníka, na rozsah zakázky a místní podmínky (např. obtížné terénní poměry).

Dokumenty, které zákazník obdrží při vyhotovení zakázky, nebo činnosti, které jsou při realizaci zakázky provedeny, uvádíme u jednotlivých typů zakázek v menu.